Bệnh tăng động

Phân biệt trẻ hiếu động và tăng động
Cách phân biệt trẻ hiếu động và tăng động đơn giản và chính xác cùng Tâm An Hòa.
Rối loạn tăng động giảm chú ý
Rối loạn tăng động giảm chú ý là rối loạn thường gặp ở trẻ nhỏ và ít gặp hơn ở người trưởng thành.