Bệnh tự kỷ

Phương pháp TEACCH là gì
Phương pháp TEACCH giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội, từ đó rèn tính tự lập cho trẻ tự kỷ.
Liệu pháp tích hợp giác quan là gì
Liệu pháp tích hợp giác quan giúp trẻ em giải thích đầu vào của giác quan, hiểu mức độ liên quan của nó và phản ứng.
 Phương pháp can thiệp phát triển quan hệ (RDI) là gì?
Phương pháp can thiệp phát triển quan hệ (RDI) là một phương pháp điều trị hành vi mới cho trẻ tự kỷ dựa trên gia đình.
Phương pháp Floortime là gì
Theo phương pháp Floortime, cha mẹ sẽ cùng chơi và tương tác với trẻ trên sàn nhà hoặc trên sân giống như một người bạn đồng trang lứa.
Liệu pháp hành vi lời nói là gì
Liệu pháp hành vi lời nói là phương pháp phân tích hành vi bằng ngôn ngữ, tập trung vào chức năng của ngôn ngữ.