Điều trị tâm bệnh

Liệu pháp thân chủ trọng tâm mang tính nhân văn
Liệu pháp thân chủ trọng tâm đặt vai trò khách hàng ngang hàng với vai trò của nhà trị liệu trong quá trình thực hiện.
Liệu pháp phân tâm
Liệu pháp phân tâm có hiệu quả điều trị trên nhiều loại bệnh tâm lý, lợi ích của liệu pháp vẫn còn tiếp tục tồn tại ngay cả khi kết thúc liệu trình.
Liệu pháp thư giãn luyện tập là gì
Liệu pháp thư giãn luyện tập làm giảm các triệu chứng, hỗ trợ điều trị rối loạn tâm thần liên quan tới stress.
Cách tác động của liệu pháp nhận thức hành vi
Liệu pháp nhận thức hành vi giúp cải thiện hoạt động và chất lượng sống của các bệnh nhân bị bệnh tâm thần thể nặng.
Liệu pháp sốc điện
Sốc điện là liệu pháp điều trị rối loạn tâm thần đã ra đời từ lâu, trở thành giải pháp mới cho căn bệnh trầm cảm.